Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.perfectuniforms.pl. Klienci, ich komfort i bezpieczeństwo są dla nas ważne, dlatego zależy nam, aby wiedzieli, jak przetwarzamy ich dane osobowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami hello@perfectunifroms.pl

Przekazywane nam dane osobowe kontrolowane są przez Perfect Planners Marta Górna-Paździor.

Nigdy nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wymieniamy się zebranymi danymi z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym (np. firmie kurierskiej), wykorzystywane są tylko i wyłącznie do świadczenia naszych usług.

Wszystkie dane przechowywane są bezpiecznie w bazie Perfect Planners Marta Górna-Paździor, a wgląd do nich mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione.

W każdej chwili masz prawo do dostępu do swoich danych.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami mailowo: hello@perfectuniforms.pl

W każdej chwili masz prawo do usunięcia swoich danych.

Wyjątek stanowią następujące sytuacje:

  • Twoje Zamówienie jest w trakcie realizacji
  • Twoja płatność za złożone Zamówienie jest nieuregulowana
  • Dokonałeś zakupów w Sklepie internetowym www.perfectuniforms.pl – dane transakcyjne zostaną zachowane w celach księgowych
  • Trwa postępowanie reklamacyjne lub inne postępowanie z Działem Obsługi Klienta